• Välkommen till Alexandraskolan

  Alexandraskolan är en Montessoriskola belägen i centrala Göteborg. Skolan har funnits sedan 2002 och omfattar idag årskurs F-6.

 • Alexandraskolan, judisk montessori

  Skolans tillämpar Montessoripedagogiken med en judisk profil. Våra elever har idag skilda trosinriktningar och vi välkomnar alla elever som är intresserade.

 • Montessori

  Vi grundar vår pedagogik på övertygelsen om alla barns vilja och förmåga att lära. Genom att arbeta i montessorimiljön får barnet en självkänsla som leder till självdisciplin, självkontroll och självrespekt.

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Alexandraskolan

Alexandraskolan är en Montessoriskola belägen på Guldheden i centrala Göteborg. Vi finns i nybyggda lokaler där pedagogerna själva har stått för utformningen av skolans lokaler för uppnå bästa pedagogiska resultat och trivsel. Skolan har funnits sedan 2002 och omfattar idag årskurs F-6.

Skolan drivs av en stiftelse utan vinstintresse.

Skolans tillämpar Montessoripedagogiken med en judisk profil. Våra elever har idag skilda trosinriktningar och vi välkomnar alla elever som är intresserade.

Undervisningen bedrivs enligt Maria Montessoris pedagogik med åldersintegrerade klasser och följer läroplanen för det offentliga skolväsendet. Vi strävar efter att möta varje barn utifrån deras behov och bakgrund. Skolan har generellt höga resultat.

Klassrum