Ansökan

Ansökan och turordningsregler

Ordningsföljden för intagning sker enligt nedan.

  • Barn från förskolan Noaks Ark
  • Syskonförtur
  • Ködatum
  • Ni finner ansökningshandlingar under blanketter